Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto stránky provozuje společnost Innovation Factory, s.r.o., se sídlem: Generála Kadlece 2062/7, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 02295369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 80821 dnem 6.11.2013 (dále jen IF).

Ceníme si soukromí osob, které nám poskytují své osobní údaje, a proto vám chceme objasnit, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. Tyto zásady se vztahují na naše zákazníky, zaměstnance a jiné zástupce, kteří pracují pro naše zákazníky, návštěvníky webů, distributory, naše dodavatele (a potenciální dodavatele), zaměstnance a jiné zástupce těchto dodavatelů, smluvní partnery a případné další fyzické osoby, vůči nimž IF vystupuje jako správce jejich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem?

1.1. Jaký druh údajů shromažďujeme, když si prohlížíte naše webové stránky:

Obecně neidentifikujeme uživatele, kteří si naše webové stránky pouze prohlížejí. Mezi data o prohlížení, která shromažďujeme, patří název vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých se dostanete na naše stránky, webové stránky, na které jste se v rámci webu muzicinu.cz dívali, dočasně vaše úplná IP adresa a datum a doba trvání vaší návštěvy.

1.2. Poskytování vámi požadovaných služeb

U některých služeb na těchto webových stránkách si od vás vyžádáme informace potřebné k vyřízení vaší objednávky – vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefon. Tyto údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu a používáme jen k tomu, abychom mohli vaši objednávku úspěšně vyřídit.

1.3. Obecná statistika, zabezpečení webových stránek:

Používáme data našich uživatelů o prohlížení k vytváření agregovaných statistik (tak, aby statistika neukazovala data o jednom uživateli, ale pouze shromážděná data za větší počet uživatelů), abychom se dozvěděli, co uživatele zajímá, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky a nabídky. Data o prohlížení používáme rovněž na udržování nebo obnovení bezpečnosti naší nabídky nebo na zjišťování a opravy technických závad a chyb.1

Rovněž shromažďujeme údaje o místě zařízení používaných k přístupu na naše webové stránky ke statistickým účelům (statistika toho, odkud se návštěvníci dostávají na naše stránky apod.); oprávnění k tomu můžete regulovat pomocí nastavení prohlížeče.2

2. Soubory cookies a sledování

2.1. Cookies:

Používáme soubory cookies, abychom umožnili a zjednodušili používání webových stránek, například abychom optimalizovali prezentaci nebo zobrazili obsah specifický pro danou zemi (např. ve vašem národním jazyce).3 Soubory cookies můžete ve vašem prohlížeči deaktivovat nebo zablokovat, ale může to mít za následek omezení použitelnosti těchto stránek.

2.2. Google Analytics:

Tyto webové stránky využívají webovou službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. („Google“), a to za účelem ukládání „analytických souborů cookies“ na vašem zařízení.4 To znamená, že informace o uživatelích a používání našich webových stránek jsou odesílány společnosti Google a zpracovávány naším jménem za účelem vypracování zpráv o aktivitě stráněk, měření návštěv a návštěvníků stránek a poskytování podobných služeb pro nás. To zahrnuje posílání vaší IP adresy, která ale nebude spojována s dalšími daty společnosti Google. Navíc je tato informace zkrácená (zpravidla v Evropské unii) a uložená společností Google pouze ve zkrácené podobě. Pro uchovávání ve Spojených státech amerických zajišťuje odpovídající míru ochrany údajů vlastní certifikace společnosti Google podle systému Privacy Shield (tzv. „štít soukromí“).

Proti zpracování vašich údajů za tímto účelem můžete vznést námitku tím, že si nainstalujete doplněk (plugin) prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), který můžete pak aktivovat na této adrese: <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>

3. Příjemci osobních údajů; předávání údajů do třetích zemí

3.1. Externí poskytovatelé služeb pro zpracování údajů:

Používáme poskytovatele služeb, kteří nás podporují při poskytování našich služeb na těchto webových stránkách. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají údaje pouze v souladu s pokyny a pod kontrolou společnosti IF a výlučně k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

  • Doručení zboží: Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
  • Platební karty: IF nedisponuje údaji o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
  • Objednání vyšetření: Tyto údaje vámi zvolenému IVF centru v objednávce předáme podle toho, jak je v objednávce vyplníte. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může IVF centrum kontaktovat.

3.2. Předávání údajů do třetích zemí

IF vaše údaje nepředává do žádné jiné země mimo Českou republiku.

4. Uchovávání údajů

Údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro předmětný účel zpracování.

Údaje, které shromažďujeme během prohlížení našich webových stránek a které lze ze zákona považovat za osobní údaje (např. kompletní IP adresa), jsou uchovávány po dobu 26 měsíců, pokud není na základě důvodného incidentu určena delší doba uchovávání (např. v důsledku hackerského útoku).

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Data bez jakýchkoli osobně identifikovatelných informací lze uchovávat trvale.

5. Práva související s ochranou údajů a kontakt

5.1. Obecná práva:

V případě, že zpracování údajů je založeno na Vašem souhlasu či smlouvě s Vámi uzavřené, můžete požádat o informace o údajích, které jsou o vás uchovávány, a v případě, že je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy s Vámi uzavřené, a Vaše údaje jsou zároveň zpracovávány automatizovanými prostředky, máte právo obdržet údaje, které jste poskytli, v běžném strojově čitelném formátu.

Dále, v oprávněných případech můžete rovněž požádat o výmaz, opravu nebo omezení zpracování vašich údajů.

5.2. Právo vznést námitku:

Dále můžete v oprávněných případech vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkající se vás, když zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (o tento případ se jedná, je-li právním základem čl. 6 písm. f) nařízení GDPR, jak je uvedeno v poznámkách pod čarou). To platí zejména pro shromažďování vašich údajů pro statistická měření návštěvnosti webových stránek službou GOOGLE ANALYTICS NEBO ADOBE ANALYTICS.

5.3. Odvolání vašeho souhlasu:

Pokud jste udělili společnosti IF souhlas se zpracováním vašich osobních údajů na webových stránkách, můžete jej kdykoli odvolat s účinky do budoucna.

5.4. Kontaktní osoba:

Pro uplatnění těchto práv kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese zakaznici@muzicinu.cz. Dále se můžete rovněž obrátit na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon +420 234 665 111 a email: posta@uoou.cz a podat k němu stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů ze strany společnosti IF.

Prohlášení o ochraně údajů ke dni: 4.10.2018

  1. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR – oprávněný zájem společnosti IF.
  2. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR oprávněný zájem společnosti Merck.
  3. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
  4. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů služby Google Analytics najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/.