Spermiogram

Spermiogram je základním ukazatelem mužské plodnosti.
Při spermiogramu se hodnotí parametry, které ovlivňují schopnost spermií oplodnit vajíčko. Jedná se o celkové posouzení kvality ejakulátu, jehož součástí je i mikroskopické vyšetření.

Základem spermiogramu je zjištění:
   koncentrace spermií – počet spermií na mililitr
motility spermií – podíl pohyblivých/nepohyblivých spermií a charakter jejich pohybu
morfologie spermií – podíl spermií které mají správný/špatný tvar

Dále se posuzuje objem ejakulátu, jeho pH, viskozita (vazkost), shlukování spermií a přítomnost dalších buněk (kulaté buňky).
Ve zvláštních případech, například jsou-li v ejakulátu přítomny pouze nepohyblivé spermie, lze posoudit vitalitu spermií (podíl živých spermií).
Narušení kteréhokoliv z výše uvedených parametrů spermiogramu může negativně ovlivnit plodnost muže.